ข่าวสาร วธอ.

กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมโดย วธอ.รุ่น 1

มอบเงินทุนสนับสนุนสังคมให้แก่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

 

คณะนักศึกษาสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) รุ่นที่ ๑ นำโดย คุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานนักศึกษา วธอ. และดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานกรรมการคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมจำนวน 5 ล้านบาทแก่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์(วสท.) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย คุณศิริกาญจน์ ศักดิเดช ภาณุพันธ์ และเพื่อนร่วมรุ่นเดินทางมาในงาน ณ วัดดงมะเฟือง อ.แม่ลาว จ.เชียงราย วัตถุประสงค์เพื่อนำเงินทุนนี้ไปสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ทดแทนอาคารหลังเก่าที่ต้องทำการรื้อถอนทิ้ง หลังเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ตามมาตราริกเตอร์ เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมในปี 2557 ที่ผ่านมา ส่งผลทำให้วิหารและอาคารอเนกประสงค์ หรือศาลาการเปรียญที่ทางหมู่บ้านดงมะเฟืองใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้านได้รับความเสียหายทั้งหมด และอาคารใหม่นี้จะถูกใช้เป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวสำหรับชุมชนด้วยเช่นกัน

ในโอกาสนี้ ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อเป็นสิริมงคลและเปิดการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมทั้งสมทบบริจาคเงินแก่วัดดงมะเฟืองอีกเป็นจำนวนทั้งสิ้น 550,000 บาท ด้วยเพื่อใช้ในกิจการสงฆ์และบรรเทาทุกข์แก่ผู้เดือดร้อน

 

ข่าวสารอื่นๆ

!!! ประกาศ !!! เลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศ และศึกษาอบรม หลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 7

เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังไม่คลี่คลาย และเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม (1)พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐ ลงวันที่ 16 เม.ย. 2564) (2)ประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒๕ ลงวันที่ 25 เม.ย. 2564) และ(3) คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๓๙๒๙/๒๕๖๔ (ลงวันที่ 19 เม.ย. 2564) รวมตลอดถึงประกาศของจังหวัดต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางฯ อีกทั้งเป็นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดภาวะความเสี่ยงต่อส่วนรวมและสังคมด้วย สถาบันฯ จึงขอแจ้งเลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศ และศึกษาอบรม หลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 7 ออกไปอีกระยะหนึ่ง จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย และมีความไว้วางใจได้แล้ว โดยจะแจ้งให้ทราบกำหนดการจัดศึกษาอบรมเมื่อพร้อมต่อไป
โพสต์วันที่
28/12/2020
อ่านต่อ