ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” วธอ. รุ่นที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565

!!! ประกาศ !!! เลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศ และศึกษาอบรม หลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 7

เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังไม่คลี่คลาย และเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม (1)พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐ ลงวันที่ 16 เม.ย. 2564) (2)ประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒๕ ลงวันที่ 25 เม.ย. 2564) และ(3) คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๓๙๒๙/๒๕๖๔ (ลงวันที่ 19 เม.ย. 2564) รวมตลอดถึงประกาศของจังหวัดต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางฯ อีกทั้งเป็นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดภาวะความเสี่ยงต่อส่วนรวมและสังคมด้วย สถาบันฯ จึงขอแจ้งเลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศ และศึกษาอบรม หลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 7 ออกไปอีกระยะหนึ่ง จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย และมีความไว้วางใจได้แล้ว โดยจะแจ้งให้ทราบกำหนดการจัดศึกษาอบรมเมื่อพร้อมต่อไป

วธอ. Talk “ทางออกเศรษฐกิจหลังโควิด-19”

สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) ระดมสมอง และ คอนเนคชั่น จากศิษย์เก่า จัดงานสัมมนา “วธอ. Talk ทางออกเศรษฐกิจหลังโควิด-19”

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานที่ปรึกษา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้เปิดเผยว่ามูลนิธิฯ และสถาบัน วธอ. จะร่วมกับศิษย์เก่า และวิทยากรผู้บรรยายหลักสูตร วธอ. ทั้ง 6 รุ่นที่ผ่านมา เป็นผู้ที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ จากภาคธุรกิจ ร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกระทบอันเนื่องจากโควิด-19 ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิฯ และสถาบันฯ โดยได้กำหนดหัวข้อของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ หรือที่เป็นจุดแข็งของ New Normal ในยุคเศรษฐกิจใหม่ที่ต้องมีการปรับตัว อาทิเช่น

อุตสาหกรรมการบิน โดย คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ (ประธานกรรมการบริหาร สายการบินแอร์เอเชีย)

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดย คุณปิยะมาน เตชะไพบูลย์ (กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท เดอะ รีเจ้นท์ กรุ๊ป)

อุตสาหกรรมค้าปลีก โดย ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน))

อุตสาหกรรมยานยนต์ โดย คุณพิทักษ์ พฤทธิสาริกร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย))

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร โดย คุณกรพจน์ อัศวินวิจิตร (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงพาณิชย์)

อุตสาหกรรมพลังงานและเทคโนโลยี โดย คุณสมโภชน์ อาหุนัย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน))

การลงทุน โดย ดร.วีระพงศ์ ไชยเพิ่ม (อดีตผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.))

อสังหาริมทรัพย์ โดย คุณธงชัย บุศราพันธ์ (ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน))

และ SMEs โดย คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล (รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.))

โดยจะมีการจัดงานขึ้น ในวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ และจะมีการถ่ายทอดสด ผ่านทางช่อง TNN และ ทาง Facebook live, YouTube live และ TikTok live รายการคนหลังข่าว ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 13.00 น. จึงขอเชิญชวนท่านผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมรับฟัง หรือรับชมการถ่ายทอดสด ตามสถานที่และวันเวลาดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) 0-2123-8549, 09-7250-3420

ท่านสามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมงานสัมมนาผ่านไลน์กลุ่ม วธอ. ในรุ่นที่ท่านเข้าร่วมอบรม ภายในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563

หนังสือเชิญร่วมงาน วธอ. Talk >>> Click Here <<<

กำหนดการ วธอ. Talk >>> Click Here <<<

Facebook รายการ คนหลังข่าว >> www.facebook.com/khonrangkao <<

YouTube รายการ คนหลังข่าว >> https://www.youtube.com/channel/UC4mZ9lFid4tb0P01es5qWjA <<

TikTok รายการ คนหลังข่าว >> https://vt.tiktok.com/ZSaM6Atj/ <<

ประกาศ เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 7/2563

ประกาศ เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 7 >>>เลื่อนการฝึกอบรม หลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 7<<< Click Here

ใบยืนยันผู้สมัคร วธอ. รุ่นที่ 7 >>> ใบยืนยันผู้สมัคร วธอ.รุ่นที่ 7 <<< Click Here

คณะนักศึกษา วธอ.รุ่นที่ 6 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 4 แสนบาท ให้กับกรมแพทย์ทหารบกสู้โควิด-19

“สุวัจน์” นำทีม วธอ.6 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กรมแพทย์ทหารบกสู้โควิด-19

คณะนักศึกษา วธอ.รุ่น 6 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 4 แสนบาทให้กับกรมแพทย์ทหารบกสู้โควิด-19 และ ขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมมือ ร่วมใจกันปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ สู้โควิด-19

วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.กรมแพทย์ทหารบก

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษามูลนิธิ วธอ. , ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

, สมศักดิ์ ศรีสุภรวานิชย์ ประธาน วธอ.รุ่น 6 พร้อมคณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.รุ่น 6) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนกรมแพทย์ทหารบก รพ.พระมงกุฏเกล้าฯ และรพ.ในเครือมูลค่า 400,000 บาท โดยมีพลโทชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบกรับมอบ พร้อมกล่าวขอบคุณคณะวธอ.รุ่น 6 ในการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้โควิด-19

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษามูลนิธิ วธอ.กล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ว่าโดยภาพรวมถือว่าดีขึ้นจากตัวเลขในช่วง 4-5 วันที่ผ่านมาของผู้ติดเชื้อในแต่ละวันประมาณ 30 กว่าและมีผู้ป่วยที่กลับบ้านแล้วประมาณ 1000 คน ยอดรวมผู้ป่วยสะสม 2,700 คน กลับบ้านไปแล้ว 1,700 คน เหลืออยู่ที่โรงพยาบาล 1,000 คนและมีผู้เสียชีวิตประมาณ 40 คน ภาพรวมของตัวเลขที่ได้มีการเฝ้าระวัง

“ผมถือว่ามาตรการต่างๆ ที่ได้นำมาใช้ประสบความสำเร็จ คือ

เราสามารถที่จะควบคุมระดับของการติดเชื้ออยู่ในเกณฑ์ที่พอใจ ต้องยกย่องชมเชยผู้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมอ พยาบาลโดยเฉพาะมาตรการต่างๆที่ทางคณะแพทย์ชั้นผู้ใหญ่ได้ช่วยกันออกมาจากการร่วมกับทางรัฐบาลและมาตรการต่างๆที่รัฐบาลได้ออกมา

ผมคิดว่าสำคัญที่สุดก็คือ ความร่วมมือร่วมใจของคนไทยเพราะการที่เราจะต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ บางทีก็อาจจะทำให้เสียประโยชน์ทางธุรกิจไปบ้างหรือไม่สะดวกสบายบ้าง แต่ในยามวิกฤตคนไทยก็ได้พิสูจน์ให้เห็นกันว่าคนไทยเรามีน้ำใจที่จะร่วมมือร่วมใจกันเสียสละความสุข อดทนร่วมกันจับมือกันมีน้ำใจที่จะปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการของทางแพทย์ ทำให้วันนี้ระดับของการติดเชื้อลดลงเป็นที่น่าพึงพอใจ แต่เราก็ยังประมาทไม่ได้ตราบใดที่สถานการณ์ยังไม่จบสิ้น 100% ” นายสุวัจน์กล่าวและย้ำว่า

เรายังคงจะต้องเฝ้าระวังกันอีกต่อไป มีความร่วมมือกันต่อไป ในขณะเดียวกันวันนี้แม้ว่าเราจะได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วแต่เราก็ยังขาดแคลนในเรื่องของเครื่องมือทางการแพทย์นอกเหนือจากเงินของทางรัฐบาลที่ได้ดำเนินการกันอยู่แล้ว คนไทยทุกคนก็มีความเป็นห่วงทีมแพทย์ พยาบาล เป็นห่วงข้าราชการทหาร ตำรวจ องค์กรทุกหน่วยงานทุกคนที่ทำงานก็อยากจะแสดงน้ำใจร่วมกันบริจาคเป็นของบ้าง เป็นอาหารบ้างโดยเฉพาะอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน

วันนี้ คณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.รุ่น 6) ทั้งหมด 100 กว่าคนก็ได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 400,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อย่าง หน้ากากอนามัย N95 น้ำยาฆ่าเชื้อ ชุด PPE แอลกอฮอล์น้ำ และเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ มามอบให้กรมแพทย์ทหารบก ซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือข่ายตามค่ายต่างๆ 37 แห่ง ก็ถือว่าเป็นน้ำใจ เพราะตอนนี้เราไม่มียารักษายังไม่เจอวัคซีน ฉะนั้น สิ่งเดียวที่จะดูแลพวกเราและเอาชนะได้ช่วงนี้ก็คือ น้ำใจ น้ำใจของคนไทย

“ผมคิดว่าในที่สุดแล้วประเทศชาติเราไม่ว่าจะมีวิกฤตอะไร เราก็จะสู้วิกฤตได้เพราะน้ำใจของคนไทยที่ให้ซึ่งกันและกัน” สุวัจน์ กล่าว

  

  

 

!!! ประกาศ !!! ขยายเวลารับสมัคร วธอ. รุ่นที่ 7 (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัคร วธอ.7 Click Here >>> ใบสมัคร วธอ.7 <<< Click Here

ประกาศขยายเวลารับสมัคร วธอ. รุ่นที่ 7 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 63 Click Here >>> รับสมัคร วธอ.7 (เพิ่ม) <<< Click Here

ประกาศ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม วธอ. รุ่นที่ 7 หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน”

สถาบันฯ ขอประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจสมัครเข้าอบรม หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” วธอ.รุ่นที่ 7  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยผู้สนใจเข้าอบรม สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้จากเว็บไซด์ : www.ibid.in.th และกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการอบรมของสถาบันฯ แล้วส่งกลับมายังสถาบันฯ ได้ทาง E-mail : [email protected] หรือ โทรสาร : 0-2254-8198 เพื่อทางคณะกรรมการสถาบันฯ จะได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

  ประกาศรับสมัคร วธอ.7 Click Here >>>IBID7 Announcement <<< Click Here