ประกาศจัดหาผู้ให้บริการเดินทางศึกษาดูงานในต่างประเทศวธอ.