ภาพกิจกรรมดูงาน ณ โตโยต้า (บ้านโพธิ์) จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
2/8/2019