ภาพกิจกรรมดูงาน ณ New Kinpo Group (ประเทศไต้หวัน) วันที่ 14 สิงหาคม 2562
20/8/2019