ภาพพิธีเปิด และปฐมนิเทศนักศึกษา วธอ. รุ่นที่ 6 วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562
25/6/2019