ข่าวสาร วธอ.

วธอ. Talk “ทางออกเศรษฐกิจหลังโควิด-19”

สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) ระดมสมอง และ คอนเนคชั่น จากศิษย์เก่า จัดงานสัมมนา “วธอ. Talk ทางออกเศรษฐกิจหลังโควิด-19” นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานที่ปรึกษา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้เปิดเผยว่ามูลนิธิฯ และสถาบัน วธอ. จะร่วมกับศิษย์เก่า และวิทยากรผู้บรรยายหลักสูตร วธอ. ทั้ง 6 รุ่นที่ผ่านมา เป็นผู้ที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ จากภาคธุรกิจ ร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกระทบอันเนื่องจากโควิด-19 ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิฯ และสถาบันฯ โดยได้กำหนดหัวข้อของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ หรือที่เป็นจุดแข็งของ New Normal ในยุคเศรษฐกิจใหม่ที่ต้องมีการปรับตัว อาทิเช่น อุตสาหกรรมการบิน โดย คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ (ประธานกรรมการบริหาร สายการบินแอร์เอเชีย) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดย คุณปิยะมาน เตชะไพบูลย์ (กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท เดอะ รีเจ้นท์ กรุ๊ป) อุตสาหกรรมค้าปลีก […]
โพสต์วันที่
11/09/2020
อ่านต่อ

คณะนักศึกษา วธอ.รุ่นที่ 6 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 4 แสนบาท ให้กับกรมแพทย์ทหารบกสู้โควิด-19

“สุวัจน์” นำทีม วธอ.6 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กรมแพทย์ทหารบกสู้โควิด-19 คณะนักศึกษา วธอ.รุ่น 6 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 4 แสนบาทให้กับกรมแพทย์ทหารบกสู้โควิด-19 และ ขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมมือ ร่วมใจกันปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ สู้โควิด-19 วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.กรมแพทย์ทหารบก นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษามูลนิธิ วธอ. , ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม , สมศักดิ์ ศรีสุภรวานิชย์ ประธาน วธอ.รุ่น 6 พร้อมคณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.รุ่น 6) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนกรมแพทย์ทหารบก รพ.พระมงกุฏเกล้าฯ และรพ.ในเครือมูลค่า 400,000 บาท โดยมีพลโทชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบกรับมอบ พร้อมกล่าวขอบคุณคณะวธอ.รุ่น 6 ในการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้โควิด-19 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษามูลนิธิ วธอ.กล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ว่าโดยภาพรวมถือว่าดีขึ้นจากตัวเลขในช่วง […]
โพสต์วันที่
18/04/2020
อ่านต่อ
1 2 7