ข่าวสาร วธอ.

คณะนักศึกษา วธอ.รุ่นที่ 6 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 4 แสนบาท ให้กับกรมแพทย์ทหารบกสู้โควิด-19

“สุวัจน์” นำทีม วธอ.6 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กรมแพทย์ทหารบกสู้โควิด-19

คณะนักศึกษา วธอ.รุ่น 6 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 4 แสนบาทให้กับกรมแพทย์ทหารบกสู้โควิด-19 และ ขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมมือ ร่วมใจกันปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ สู้โควิด-19

วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.กรมแพทย์ทหารบก

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษามูลนิธิ วธอ. , ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

, สมศักดิ์ ศรีสุภรวานิชย์ ประธาน วธอ.รุ่น 6 พร้อมคณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.รุ่น 6) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนกรมแพทย์ทหารบก รพ.พระมงกุฏเกล้าฯ และรพ.ในเครือมูลค่า 400,000 บาท โดยมีพลโทชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบกรับมอบ พร้อมกล่าวขอบคุณคณะวธอ.รุ่น 6 ในการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้โควิด-19

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษามูลนิธิ วธอ.กล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ว่าโดยภาพรวมถือว่าดีขึ้นจากตัวเลขในช่วง 4-5 วันที่ผ่านมาของผู้ติดเชื้อในแต่ละวันประมาณ 30 กว่าและมีผู้ป่วยที่กลับบ้านแล้วประมาณ 1000 คน ยอดรวมผู้ป่วยสะสม 2,700 คน กลับบ้านไปแล้ว 1,700 คน เหลืออยู่ที่โรงพยาบาล 1,000 คนและมีผู้เสียชีวิตประมาณ 40 คน ภาพรวมของตัวเลขที่ได้มีการเฝ้าระวัง

“ผมถือว่ามาตรการต่างๆ ที่ได้นำมาใช้ประสบความสำเร็จ คือ

เราสามารถที่จะควบคุมระดับของการติดเชื้ออยู่ในเกณฑ์ที่พอใจ ต้องยกย่องชมเชยผู้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมอ พยาบาลโดยเฉพาะมาตรการต่างๆที่ทางคณะแพทย์ชั้นผู้ใหญ่ได้ช่วยกันออกมาจากการร่วมกับทางรัฐบาลและมาตรการต่างๆที่รัฐบาลได้ออกมา

ผมคิดว่าสำคัญที่สุดก็คือ ความร่วมมือร่วมใจของคนไทยเพราะการที่เราจะต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ บางทีก็อาจจะทำให้เสียประโยชน์ทางธุรกิจไปบ้างหรือไม่สะดวกสบายบ้าง แต่ในยามวิกฤตคนไทยก็ได้พิสูจน์ให้เห็นกันว่าคนไทยเรามีน้ำใจที่จะร่วมมือร่วมใจกันเสียสละความสุข อดทนร่วมกันจับมือกันมีน้ำใจที่จะปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการของทางแพทย์ ทำให้วันนี้ระดับของการติดเชื้อลดลงเป็นที่น่าพึงพอใจ แต่เราก็ยังประมาทไม่ได้ตราบใดที่สถานการณ์ยังไม่จบสิ้น 100% ” นายสุวัจน์กล่าวและย้ำว่า

เรายังคงจะต้องเฝ้าระวังกันอีกต่อไป มีความร่วมมือกันต่อไป ในขณะเดียวกันวันนี้แม้ว่าเราจะได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วแต่เราก็ยังขาดแคลนในเรื่องของเครื่องมือทางการแพทย์นอกเหนือจากเงินของทางรัฐบาลที่ได้ดำเนินการกันอยู่แล้ว คนไทยทุกคนก็มีความเป็นห่วงทีมแพทย์ พยาบาล เป็นห่วงข้าราชการทหาร ตำรวจ องค์กรทุกหน่วยงานทุกคนที่ทำงานก็อยากจะแสดงน้ำใจร่วมกันบริจาคเป็นของบ้าง เป็นอาหารบ้างโดยเฉพาะอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน

วันนี้ คณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.รุ่น 6) ทั้งหมด 100 กว่าคนก็ได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 400,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อย่าง หน้ากากอนามัย N95 น้ำยาฆ่าเชื้อ ชุด PPE แอลกอฮอล์น้ำ และเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ มามอบให้กรมแพทย์ทหารบก ซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือข่ายตามค่ายต่างๆ 37 แห่ง ก็ถือว่าเป็นน้ำใจ เพราะตอนนี้เราไม่มียารักษายังไม่เจอวัคซีน ฉะนั้น สิ่งเดียวที่จะดูแลพวกเราและเอาชนะได้ช่วงนี้ก็คือ น้ำใจ น้ำใจของคนไทย

“ผมคิดว่าในที่สุดแล้วประเทศชาติเราไม่ว่าจะมีวิกฤตอะไร เราก็จะสู้วิกฤตได้เพราะน้ำใจของคนไทยที่ให้ซึ่งกันและกัน” สุวัจน์ กล่าว

  

  

 

ข่าวสารอื่นๆ

!!! ประกาศ !!! เลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศ และศึกษาอบรม หลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 7

เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังไม่คลี่คลาย และเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม (1)พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐ ลงวันที่ 16 เม.ย. 2564) (2)ประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒๕ ลงวันที่ 25 เม.ย. 2564) และ(3) คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๓๙๒๙/๒๕๖๔ (ลงวันที่ 19 เม.ย. 2564) รวมตลอดถึงประกาศของจังหวัดต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางฯ อีกทั้งเป็นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดภาวะความเสี่ยงต่อส่วนรวมและสังคมด้วย สถาบันฯ จึงขอแจ้งเลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศ และศึกษาอบรม หลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 7 ออกไปอีกระยะหนึ่ง จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย และมีความไว้วางใจได้แล้ว โดยจะแจ้งให้ทราบกำหนดการจัดศึกษาอบรมเมื่อพร้อมต่อไป
โพสต์วันที่
28/12/2020
อ่านต่อ