ข่าวสาร วธอ.

ภาพการอบรมหลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558

ภาพการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” (วธอ.) รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 17:00 – 19:00 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ (Swissotel Nai Lert Park Hotel) หัวข้อ ทิศทางเศรษฐกิจโลก (Global Economics) บรรยายโดยวิทยากร ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) รวมทั้งภาพงานเลี้ยงสังสรรค์ซึ่งมี ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์(คุณเป๊ปซี่), คุณศรีสอาด ชั้นสามารถ(คุณศรี), คุณไกร ตั้งสง่า, ศรีวณิก หัสดิน(คุณตุ๊ก), พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์(คุณแมว), คุณดวงพร ธีรภาพไพสิฐ(คุณดวง), คุณธนาธิป วิทยะสิรินันท์(คุณก๊อบ), คุณอรฤดี ณ ระนอง(คุณแหม่ม), คุณศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์(คุณปิ๋ง), คุณอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก(คุณฤทธิ์), คุณสมโภชน์ อาหุนัย, คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร(คุณเล้ง) และ คุณสุรวุฒิ เชิดชัย(คุณวุฒิ) ให้ความกรุณาเป็นเจ้าภาพอาหารค่ำในวันดังกล่าว

ข่าวสารอื่นๆ

!!! ประกาศ !!! เลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศ และศึกษาอบรม หลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 7

ตามที่ สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) ได้มีกำหนดการปฐมนิเทศ และการศึกษาอบรม หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” วธอ. รุ่นที่ 7 โดยกำหนดให้มีการปฐมนิเทศ วันที่ 15 – 16 ม.ค. 2564 และศึกษาอบรมต่อเนื่องอีกประมาณ 4 เดือน นั้น เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จนมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน และเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม (1) พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖ และ ๑๗ ลงวันที่ 3 และ 6 ม.ค. 2564 ตามลำดับ) (2) ประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๑๕ และ ๑๖ ลงวันที่ 1 และ 4 ม.ค. 2564 ตามลำดับ) […]
โพสต์วันที่
28/12/2020
อ่านต่อ

วธอ. Talk “ทางออกเศรษฐกิจหลังโควิด-19”

สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) ระดมสมอง และ คอนเนคชั่น จากศิษย์เก่า จัดงานสัมมนา “วธอ. Talk ทางออกเศรษฐกิจหลังโควิด-19” นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานที่ปรึกษา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้เปิดเผยว่ามูลนิธิฯ และสถาบัน วธอ. จะร่วมกับศิษย์เก่า และวิทยากรผู้บรรยายหลักสูตร วธอ. ทั้ง 6 รุ่นที่ผ่านมา เป็นผู้ที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ จากภาคธุรกิจ ร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกระทบอันเนื่องจากโควิด-19 ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิฯ และสถาบันฯ โดยได้กำหนดหัวข้อของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ หรือที่เป็นจุดแข็งของ New Normal ในยุคเศรษฐกิจใหม่ที่ต้องมีการปรับตัว อาทิเช่น อุตสาหกรรมการบิน โดย คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ (ประธานกรรมการบริหาร สายการบินแอร์เอเชีย) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดย คุณปิยะมาน เตชะไพบูลย์ (กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท เดอะ รีเจ้นท์ กรุ๊ป) อุตสาหกรรมค้าปลีก […]
โพสต์วันที่
11/09/2020
อ่านต่อ