ข่าวสาร วธอ.

ภาพการอบรมหลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558

ภาพการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” (วธอ.) รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 17:00 – 19:00 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ (Swissotel Nai Lert Park Hotel) หัวข้อ การสร้างแบรนด์ไทยในเวทีโลก (Global Brand) โดยวิทยากร Mr.Joseph Sharad Apte (Managing Partner of Bain & Company) รวมทั้งภาพงานเลี้ยงสังสรรค์ซึ่งมี ดร.สุภาพ ปูรานิธี (รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สุนทรเมทัลอินดัสทรี้ส์ จำกัด, นายกสมาคมการบินพลเรือนเชียงใหม่)และ คุณสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ (ประธานกรรมการ บริษัท เอเซีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัด) ให้ความกรุณาเป็นเจ้าภาพอาหารค่ำในวันดังกล่าว

ข่าวสารอื่นๆ

วธอ. Talk “ทางออกเศรษฐกิจหลังโควิด-19”

สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) ระดมสมอง และ คอนเนคชั่น จากศิษย์เก่า จัดงานสัมมนา “วธอ. Talk ทางออกเศรษฐกิจหลังโควิด-19” นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานที่ปรึกษา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้เปิดเผยว่ามูลนิธิฯ และสถาบัน วธอ. จะร่วมกับศิษย์เก่า และวิทยากรผู้บรรยายหลักสูตร วธอ. ทั้ง 6 รุ่นที่ผ่านมา เป็นผู้ที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ จากภาคธุรกิจ ร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกระทบอันเนื่องจากโควิด-19 ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิฯ และสถาบันฯ โดยได้กำหนดหัวข้อของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ หรือที่เป็นจุดแข็งของ New Normal ในยุคเศรษฐกิจใหม่ที่ต้องมีการปรับตัว อาทิเช่น อุตสาหกรรมการบิน โดย คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ (ประธานกรรมการบริหาร สายการบินแอร์เอเชีย) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดย คุณปิยะมาน เตชะไพบูลย์ (กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท เดอะ รีเจ้นท์ กรุ๊ป) อุตสาหกรรมค้าปลีก […]
โพสต์วันที่
11/09/2020
อ่านต่อ