ข่าวสาร วธอ.

วธอ. Talk “ทางออกเศรษฐกิจหลังโควิด-19”

สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) ระดมสมอง และ คอนเนคชั่น จากศิษย์เก่า จัดงานสัมมนา “วธอ. Talk ทางออกเศรษฐกิจหลังโควิด-19”

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานที่ปรึกษา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้เปิดเผยว่ามูลนิธิฯ และสถาบัน วธอ. จะร่วมกับศิษย์เก่า และวิทยากรผู้บรรยายหลักสูตร วธอ. ทั้ง 6 รุ่นที่ผ่านมา เป็นผู้ที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ จากภาคธุรกิจ ร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกระทบอันเนื่องจากโควิด-19 ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิฯ และสถาบันฯ โดยได้กำหนดหัวข้อของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ หรือที่เป็นจุดแข็งของ New Normal ในยุคเศรษฐกิจใหม่ที่ต้องมีการปรับตัว อาทิเช่น

อุตสาหกรรมการบิน โดย คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ (ประธานกรรมการบริหาร สายการบินแอร์เอเชีย)

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดย คุณปิยะมาน เตชะไพบูลย์ (กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท เดอะ รีเจ้นท์ กรุ๊ป)

อุตสาหกรรมค้าปลีก โดย ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน))

อุตสาหกรรมยานยนต์ โดย คุณพิทักษ์ พฤทธิสาริกร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย))

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร โดย คุณกรพจน์ อัศวินวิจิตร (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงพาณิชย์)

อุตสาหกรรมพลังงานและเทคโนโลยี โดย คุณสมโภชน์ อาหุนัย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน))

การลงทุน โดย ดร.วีระพงศ์ ไชยเพิ่ม (อดีตผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.))

อสังหาริมทรัพย์ โดย คุณธงชัย บุศราพันธ์ (ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน))

และ SMEs โดย คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล (รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.))

โดยจะมีการจัดงานขึ้น ในวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ และจะมีการถ่ายทอดสด ผ่านทางช่อง TNN และ ทาง Facebook live, YouTube live และ TikTok live รายการคนหลังข่าว ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 13.00 น. จึงขอเชิญชวนท่านผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมรับฟัง หรือรับชมการถ่ายทอดสด ตามสถานที่และวันเวลาดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) 0-2123-8549, 09-7250-3420

ท่านสามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมงานสัมมนาผ่านไลน์กลุ่ม วธอ. ในรุ่นที่ท่านเข้าร่วมอบรม ภายในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563

หนังสือเชิญร่วมงาน วธอ. Talk >>> Click Here <<<

กำหนดการ วธอ. Talk >>> Click Here <<<

Facebook รายการ คนหลังข่าว >> www.facebook.com/khonrangkao <<

YouTube รายการ คนหลังข่าว >> https://www.youtube.com/channel/UC4mZ9lFid4tb0P01es5qWjA <<

TikTok รายการ คนหลังข่าว >> https://vt.tiktok.com/ZSaM6Atj/ <<

ข่าวสารอื่นๆ

!!! ประกาศ !!! เลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศ และศึกษาอบรม หลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 7

ตามที่ สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) ได้มีกำหนดการปฐมนิเทศ และการศึกษาอบรม หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” วธอ. รุ่นที่ 7 โดยกำหนดให้มีการปฐมนิเทศ วันที่ 15 – 16 ม.ค. 2564 และศึกษาอบรมต่อเนื่องอีกประมาณ 4 เดือน นั้น เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จนมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน และเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม (1) พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖ และ ๑๗ ลงวันที่ 3 และ 6 ม.ค. 2564 ตามลำดับ) (2) ประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๑๕ และ ๑๖ ลงวันที่ 1 และ 4 ม.ค. 2564 ตามลำดับ) […]
โพสต์วันที่
28/12/2020
อ่านต่อ